Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =


REKRUTACJA 2021/2022

 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim
informuje o zasadach rekrutacji kandydatów na uczniów do klasy I
do Szkoły Podstawowej nr 10 na rok szkolny 2021/2022.


 

 

 

    Zgodnie   z zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej  szkoły podstawowej  przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe  w obwodzie danej szkoły  na podstawie zgłoszenia.
     Kandydaci zamieszkali  poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci  do klasy pierwszej po przeprowadzeniu  postępowania rekrutacyjnego.
    W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 brane są pod uwagę kryteria określone  przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak  najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.
Dokument zgłoszenia dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły dostępny do pobrania w załączniku oraz sekretariacie szkoły przy ul. Próchnika 8/12.
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu dostępny do pobrania w załączniku oraz sekretariacie szkoły przy ul. Próchnika 8/12.

Załączniki artykułu

zgloszenie_rekrutacja_2020_21 (doc) 0.08mb, (pobrań: 593)
wniosek_o_przyjecie_2020_21 (doc) 0.10mb, (pobrań: 822)

Kontakt

ul. Próchnika 8/12
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 733 90 80
e-mail: sp10@sp10.piotrkow.pl

Środa 22 maja 2024

Wisława, Emil, Helena, Ryta, Julia, Jan, Krzesisława, Wiesław, Wiesława

Galerie