Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

REKRUTACJA DO SP10

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =
logo
- informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2022/2023
 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim
informuje o zasadach rekrutacji kandydatów na uczniów z obwodu
i spoza obwodu szkoły
do klasy I do Szkoły Podstawowej nr 10 na rok szkolny 2022/2023:

 

 
- z obwodu szkoły – do klasy I dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu

 
 
 
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów przystępujących do naboru do klasy I (z obwodu szkoły) 24 stycznia 2022 r. – 31 marca 2022 r.

Poniżej prosimy o pobieranie

"Zgłoszenia dziecka 
do Szkoły Podstawowej nr 10
w Piotrkowie Trybunalskim".
 spoza obwodu szkoły
 

 
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 13 stycznia 2022 roku
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do  klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
 ustalono następujący
harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz w postępowaniu uzupełniającym klas I publicznych szkół  podstawowych
,
dla których organem  prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski,
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
 

CZYNNOŚCI 
 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
 

Złożenie wniosku
o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
od 01.04.2022 r.
do 08.04.2022 r.
od 04.05.2022 r.
do 06.05.2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjna wniosków
o  przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub  kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 
od 12.04.2022 r.
do 15.04.2022 r.
od 09.05.2022 r.
do 12.05.2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję  rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

 
20.04.2022 r.
godz. 14.00
13.05.2022 r.
godz.14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia.

 
od 20.04.2022 r.
(od godz.14.00)
do 22.04.2022 r.
od 13.05.2022 r.
(od godz.14.00)
do 16.05.20
22 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 
25.04.2022 r.
godz.14.00
17.05.2022 r.
godz. 14.00


Poniżej prosimy o pobieranie

"Wniosku o przyjęcie dziecka 
do Szkoły Podstawowej nr 10
w Piotrkowie Trybunalskim".


Serdecznie zapraszamy!

Załączniki artykułu

zgłoszenie_SP10 (doc) 0.09mb, (Pobrań: 146)
wniosek_SP10 (doc) 0.10mb, (Pobrań: 184)
powrót