Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

29 września 2022 r.
- 28 września 2022 r.
28-09-2022

DZIŚ WYBORY DO SU

- uczniowie głosują
- 28 września 2022 r.
- w naszej szkole
15-09-2022

DZIEŃ KROPKI

- 15 września 2022 r.
- 8 września 2022 r.
12.09. - 13.09.2022 r.
- 5 września 2022 r.
02-09-2022

OPŁATA ZA OBIADY

- ważne informacje

Kontakt

ul. Próchnika 8/12
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 733 90 80
e-mail: sp10@sp10.piotrkow.pl

Sobota 01 paździenika 2022

Cieszysław, Benigna, Danuta, Jan, Małobąd, Remigiusz, Igor

Galerie