Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

Pedagog

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Pedagogiem w naszej szkole jest: Elżbieta Molińska
 GODZINY PRACY
PEDAGOGA SZKOLNEGO:

Programy realizowane w Szkole Podstawowej nr 10
w Piotrkowie Trybunalskim
 • Widzę i reaguję
 • Bezpieczne życie
 • Bezpieczna i przyjazna szkoła
 • Bezpieczna +
 • Radosna szkoła
 • Jestem OK – profilaktyka antyalkoholowa
 • Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta Piotrkowa Tryb.
 • Znajdź właściwe rozwiązanie – program antynikotynowy dla klas VI
 • Nie pal przy mnie proszę - program antynikotynowy dla klas III
 • Jaś i Małgosia na tropie – domowi detektywi – program antyalkoholowy zakończony - Dniem bez przemocy
 • „Dopalacze mogą Cię wypalić” – akcja informacyjno – edukacyjna Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii
 • Nie! dla dopalaczy
 • „Szkoła bezpiecznego Internetu” – program edukacyjno - profilaktyczny, kampania „Dziecko w sieci”
 • „Odczuwaj, ufaj, mów” – program psychoedukacyjny, odblokowywanie i odreagowywanie tłumionych emocji oraz potrzeb emocjonalnych u dzieci
 • Przeciwdziałanie zachowaniom negatywnym w szkole dla klas I –III i IV-VI
 • Program profilaktyczno – terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, w ramach pracy z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego


,,Kto gruntownie nie przemyśli zagadnienia zakazów i nakazów, gdy jest ich mało, nie ogarnie, zgubi się, gdy ich będzie wiele."

                                                                                                    Janusz Korczak