Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

Kalendarz 2023/2024

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Kalendarz roku szkolnego 2023/2024
 
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
4 września 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
Zimowa przerwa świąteczna
 


23 - 31 grudnia 2023 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603, z późn. zm).
Klasyfikacyjne posiedzenie RP
23 stycznia 2024 r. – I półrocze
 
Ferie zimowe
 


29 stycznia – 11 lutego 2024 r. 
Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).
Wiosenna przerwa świąteczna
 


28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).


 
Egzamin ósmoklasisty
14 maja 2024 r. - język polski
15 maja 2024 r. - matematyka
16 maja 2024 r. - język obcy

 
Klasyfikacyjne posiedzenie RP

13 czerwca 2024 r. – II półrocze

 
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach
 


21 czerwca 2024 r.
Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).

 
Ferie letnie
 


22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.
Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).


 
Zebrania z rodzicami ​
 
  • 12.09.2023 r. / 13.09.2023 r. – pierwsze zebrania z rodzicami​
  • 12.12. - 13.12.2023 r. – zebrania z rodzicami​
  •  24.01.2024 r. – zebrania z rodzicami
  •  9.04.2024 r. – zebrania z rodzicami​ (klasy VIII)
  • 7.05.2024 r. – zebrania z rodzicami 
Dni  wolne od zajęć  dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2023/2024


 
- 2.11.2023 r.
- 3.11.2023 r. 
- 2.01.2024 r. 
- 2.05.2024 r. 
- 31.05.2024 r. (dzień po Bożym Ciele)
- 14.05. – 16.05.2024 r. - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 Szkoła w tych dniach zapewnia uczniom opiekę świetlicową.
Świetlica czynna w godzinach 7:00 – 16:30