Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

Kalendarz

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Kalendarz roku szkolnego 2021/2022
 
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2021 r.

Podstawa prawna:
- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
Zimowa przerwa świąteczna
 


23 - 31 grudnia 2021 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm)
.
Klasyfikacyjne posiedzenie RP
31 stycznia 2022 r. – I półrocze
 
Ferie zimowe
 


14 – 27 lutego 2022 r. 
Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).
Wiosenna przerwa świąteczna
 


14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).


 
Egzamin ósmoklasisty
24 - 26 maja 2022 r.
 
Klasyfikacyjne posiedzenie RP

20 czerwca 2022 r. – II półrocze

 
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach
 


24 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

 
Ferie letnie
 


25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).


 
Zebrania i konsultacje ​
z rodzicami ​

 
  • 7.09.2021 r. / 8.09.2021 r. – pierwsze zebrania z rodzicami​
  •  5.10.2021 r. – konsultacje
  •  9.11.2021 r. – konsultacje
  • 14.12.2021 r. – zebrania z rodzicami​
  • 11.01.2022 r. – konsultacje
  •  8.02.2022 r. – zebrania z rodzicami
  •  5.04.2022 r. – zebrania z rodzicami​ (klasy VIII)
  • 10.05.2022 r. – zebrania z rodzicami (klasy I-VII)
  •  6.06.2022 r. – konsultacje
Dni  wolne od zajęć  dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2021/2022


 
- 15.10.2021 r. (piątek)
- 2.11.2021 r. (wtorek)
- 7.01.2022 r. (piątek)
- 2.05.2022 r. (poniedziałek)
- 24.05. – 26.05.2022 r. (wtorek, środa, czwartek) - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
- 17.06.2022 r. (piątek)Szkoła w tych dniach zapewnia uczniom opiekę świetlicową.
Świetlica czynna w godzinach 7:00 – 16:30