Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

LOP

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Plan pracy Szkolnego Koła LOP na rok szkolny 2015/2016

Cel ogólny:

Kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody, wrażliwości na jej problemy oraz odpowiedzialności za jej stan.

Cele szczegółowe:

• kształtowanie właściwego stosunku do środowiska przyrodniczego;
• kształtowanie charakteru i postawy wobec otaczającej przyrody;
• propagowanie idei ochrony przyrody, środowiska i zdrowego trybu 
• życia;
• rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy przyrodniczej;
• pogłębianie wiedzy ekologicznej;
• poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej;
• promowanie  i poznawanie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy;
• popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży humanitarnego stosunku do
• przyrody i prowadzenia obserwacji przyrodniczych;
• prowadzenie akcji informacyjnych i propagandowych, gazetek;
• inscenizacji, konkursów, wystaw, wycieczek;
• wykorzystanie wiedzy o ochronie przyrody w codziennej praktyce.

Poniżej cały dokument do pobrania w formacie pdf

Załączniki artykułu

LOP15 (pdf) 0.15mb, (pobrań: 469)