Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =

SZANOWNI RODZICE
UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMNa tej stronie możecie Państwo znaleźć materiały
dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa Państwa dzieci w naszej szkole.


Jesteśmy przekonani, że publikowane materiały nie tylko poszerzą zakres Państwa wiedzy
na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
ale również w znacznym stopniu pomogą w dalszej pracy w tym zakresie.


                                                                           
                                                                                                 Pedagodzy szkolni

 

Załączone pliki:

1. Broszura - "Chroń dziecko w sieci przed szkodliwymi treściami".
2. Jak zmotywować dziecko do nauki - PORADNIK DLA RODZICÓW.
3. Szkodliwe treści w internecie. Nie akceptuję, reaguję!

4. Kampania Edukacyjna Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi  „Dopalaczom  Mówimy Stop – Wybieramy Zdrowie.”
5. "Ze zdrowiem" - zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.
6. Informacja dotycząca pomocy i wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży nadużywających telefonu, komputera, internetu.
7. Jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w internecie?
https://akademia.nask.pl/pliki/2-jak-zapewnic-dzieciom-bezpieczenstwo-w-internecie-poradnik-dla-rodzicow.pdf


8. "STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH" obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim
Standardy ochrony małoletnich to zestaw zasad i procedur, które mają chronić dzieci i młodzież w placówkach oświatowych przed wszelkimi sytuacjami, w których mogliby zostać skrzywdzeni.
 
W konstruowaniu „Standardów ochrony małoletnich” przyjęto następujące założenia:

  • w Szkole Podstawowej nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim nie są zatrudniane osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu małoletnich,
  • podejmowane w szkole postępowania nie mogą naruszać praw dziecka, praw człowieka, praw ucznia określonych w statucie szkoły oraz bezpieczeństwa danych osobowych,
  • małoletni wiedzą, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami,
  • małoletni wiedzą, do kogo zwracać się o pomoc w sytuacjach dla nich trudnych i czynią to mając świadomość skuteczności podejmowanych w szkole działań,
  • rodzice poszerzają wiedzę i umiejętności o metodach wychowania dziecka bez stosowania przemocy oraz potrafią je uczyć zasad bezpieczeństwa.
 
Ponadto przyjęto, że:
  • prowadzone Szkole Podstawowej nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim postępowanie na wypadek krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia małoletnich jest zorganizowane w sposób zapewniający im skuteczną ochronę,
  • działania podejmowane w ramach ochrony małoletnich przed krzywdzeniem są dokumentowane oraz monitorowane i poddawane okresowej weryfikacji przy udziale wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Uwzględniając powyższe założenia wprowadzony dokument ma na celu ochronę małoletnich przed różnymi formami przemocy oraz budowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska w szkole.

Załączniki artykułu

Broszura-Chroń-dziecko-w-sieci (pdf) 1.45mb, (pobrań: 250)
Motywacja (pptx) 0.93mb, (pobrań: 270)
szkodliwe_treści_w_sieci (docx) 0.58mb, (pobrań: 217)
Jak_zmotywować_dziecko_do nauki (pdf) 0.73mb, (pobrań: 198)
kampania_Dopalaczom mówimy STOP (pdf) 0.52mb, (pobrań: 376)
Ze zdrowiem_magazyn (doc) 3.02mb, (pobrań: 124)
SP10_Standardy ochrony małoletnich_pełna (pdf) 2.44mb, (pobrań: 51)
SP10_Standardy_ochrony_skróc (pdf) 1.14mb, (pobrań: 43)