Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

Ważne telefony

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =


Gdzie szukać pomocy?
 

Placówki wspierające młodzież, rodziców oraz szkołę:

1.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Piotrków Trybunalski, ul. Dmowskiego 47, tel. 44/ 646-53-16

2.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)
Piotrków Trybunalski, ul.  Próchnika 34
telefon: 44/ 647-43-62

3.
Zespół Interdyscyplinarny ds.  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Piotrków Trybunalski, Aleja 3 Maja 31, dyżur Zespołu wtorek 12.00- 14.00
tel. 44/732 57 75, bezpłatna linia 800-801-081

4
Piotrkowskie Centrum Profilaktyczno – Terapeutyczne  POMARAŃCZOWA LINIA
( problemem uzależnień- środki psychoaktywne, uzależnienia od komputera, internetu, itp.)
97- 300 Piotrków Trybunalski,  ul. Konarskiego 2
Telefon: 44 /645 97 85, 44 /645 97 86
 poniedziałek – piątek w godzinach 14.00 – 18.00
środa w godzinach 11.00 – 19.00
Konieczność wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub osobistej.
 

 

Ważne telefony zaufania
dla osób potrzebujących pomocy

 

Narkomania
801 19 99 90 - Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania. Pod tym numerem otrzymasz wsparcie w przypadku, gdy Twoim problemem są narkotyki i uzależnienie od narkotyków. Telefon jest czynny codziennie, w godzinach 16 – 21.
 

Przemoc

801 12 00 02 - Niebieska Linia. To telefon dla osób, które są ofiarami przemocy w rodzinie lub mają informacje o osobach doświadczających takiej przemocy w swoich domach. Linia jest czynna od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8 do 22 oraz w niedziele i święta w godzinach od 8 do 16.
 

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.
112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.