Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

ZASADY KONSULTACJI

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
konsultacje_SP10
DLA KLAS ÓSMYCH
od 25.05.2020 r.
DRODZY UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMOd najbliższego poniedziałku, 25.05.2020 r.
rozpoczynamy w naszej szkole konsultacje z nauczycielami,
którzy uczą w klasach ósmych.
 
Konsultacje dla uczniów mają charakter dobrowolny.
 
Poniższe zasady oraz przygotowany harmonogram obowiązuje
w tygodniu 25.05.2020 r. – 29.05.2020 r.Uczniu Klasy 8,

 1.  Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z poniższym harmonogramem.
 2. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych
  i lekarza.
 3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 4. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 5. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 7. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 9. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 10. Pamiętaj, że masz możliwość ustalenia konsultacji z każdym nauczycielem, jednak dopiero po zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi, który zaplanuje Twoje przyjście tak, by uniknąć zgromadzenia się w jednym czasie większej ilości uczniów.
 11. Skontaktuj się z nauczycielem – poprzez wiadomość wysłaną przez e-dziennik lub wysyłając maila (pod wskazany poniżej adres). 

Warunkiem udziału ucznia w konsultacjach na terenie szkoły
jest złożenie w dniu konsultacji odpowiednich oświadczeń o stanie zdrowia dziecka
oraz dotyczącej zgody na wykonanie pomiaru temperatury u dziecka.

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA UCZNIAOŚWIADCZENIE O PRZESTRZEGANIU SZKOLNYCH PROCEDUROŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA POMIAR TEMPERATURYHARMONOGRAM KONSULTACJI DO POBRANIA:
powrót