Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

STYPENDIA, ZASIŁKI SZKOLNE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =
22222
- informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie TrybunalskimInformacja o udzielaniu stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2023/2024
 
      W roku szkolnym 2023/2024 po raz kolejny pełnoletni uczniowie, rodzice lub opiekunowie ucznia niepełnoletniego, zamieszkującego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny.
 
     W roku szkolnym 2023/2024 po raz kolejny pełnoletni uczniowie, rodzice lub opiekunowie ucznia niepełnoletniego, zamieszkującego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600,00 zł netto, mogą ubiegać się o pomoc o charakterze socjalnym, jaką jest stypendium szkolne.

          Niezależnie od dochodu można ubiegać się o jednorazowy zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego.
Również rodzice uczniów i pełnoletni uczniowie – obywatele Ukrainy mogą starać się o stypendia i zasiłki szkolne na podst. art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 poz. 103 ze zm.).

         Wnioski należy składać w terminie od 1 do 15 września 2023 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (ul. Sienkiewicza 16a, parter, sala nr 6).

Informacje telefon: /44/ 732-57-48.
Szczegółowe informacje:

https://mopr.piotrkow.pl/aktualnosci-a2/informacja-o-udzielaniu-stypendium-szkolnego-w-roku-szkolnym-2023/2024-i-udzielaniu-zasilku-szkolnego-r797Wniosek do pobrania:

https://mopr.piotrkow.pl/content/files/wniosek-stypendia-2023-2024.pd-1692179552.pdf
powrót