Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

"KOSMOS PEŁEN TAJEMNIC"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
KONKURS
Regulamin konkursu plastycznego
REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
 „Kosmos pełen tajemnic”

 
1. CELE KONKURSU:
· poszerzanie wiedzy na temat kosmosu,
· rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych,
· rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów klas młodszych.

2. ADRESACI KONKURSU:
· uczniowie klas I - III.

3.
PRZEBIEG KONKURSU:
- zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej zgodnej z jego tematyką,
- format pracy – A3 lub A4,
- technika – dowolna,
- praca powinna być wykonana samodzielnie,
- każdy uczestnik może oddać na konkurs jedną pracę plastyczną,
- każda praca powinna być opatrzona metryczką umieszczoną na odwrocie zawierającą: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasę.

4.
TERMIN I MIEJSCE ODDAWANIA PRAC:
· prace należy dostarczyć do opiekunów SU do dnia 20.05.2021 r.                 

5.
KRYTERIA OCENY PRAC:
· samodzielność,
· zgodność z tematem konkursu,
· pomysłowość i oryginalność w doborze materiałów i technik,
· estetyka wykonania.

6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.05.2021 r.,
- laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe,
- prace konkursowe będzie można podziwiać na tablicy Samorządu Uczniowskiego oraz na stronie internetowej szkoły.
 
ORGANIZATORZY:
Paulina Andryańczyk
Sylwia Drobik
powrót