Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

„EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ”

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
IMG_6085
Nasza szkoła realizuje projekt konkursowy z dziedziny edukacji ekologicznej pod nazwą: „Ekopracownia pod chmurką”.
Ta nietypowa pracownia - „Zielone imperium” powstała w ramach konkursu, który polegał na zagospodarowaniu wybranego miejsca na terenie należącym do szkoły w celu utworzenia punktu dydaktycznego wraz z wyposażeniem i roślinnością na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej. Podczas tych zajęć wykorzystywane będą zakupione pomoce dydaktyczne służące do realizacji projektu.

Całkowity koszt zadania został zaplanowany na kwotę 49.495,00 w tym dotacji WFOŚiGW w Łodzi 44.545,50.
 
W ramach zaprojektowanego ogrodu – „Ekopracowni pod chmurka – zielone imperium” wykonano następujące zadania:
- utworzenie ścieżki sensorycznej – ścieżka wykonana została z materiału o różnej strukturze: kamieni, piasku,żwiru, kory, szyszek;
- zakupiono i zamontowano tablice informacyjne i dydaktyczne, tabliczki do oznaczania roślin, domki dla owadów, ule dydaktyczne, rzeźby zwierząt, zegar słoneczny, stacje meteorologiczną, budki, karmniki i poidełka dla ptaków;
- zostały zamontowane ławki, stoły, gazony drewniane, palisady, pergole, kosze na odpady;
- zakupiono i wykorzystano w ramach tworzonego punktu dydaktycznego torf, ziemię, korę, żwir, geowłókninę;
- wykonano system nawadniający, zakupiono i zamontowano kompostownik;
- zakupiony został sprzęt ogrodniczy: konewki, szpadle i grabie;
- posadzono rośliny zgodnie z wykazem planowanych do zakupu roślin, drzew i krzewów – punkt dydaktyczny został tak podzielony, aby posadzone przez nas rośliny oddziaływały na zmysły naszych uczniów: smak, węch, dotyk , wzrok.
    Ponadto został założony system monitoringu oraz zakupiono pomoce dydaktyczne służce do realizacji zadania edukacyjnego „Ekopracownia pod chmurką”: lupy, kompasy, zestawy doświadczalne, modele roślin, kwiatów i nasion, praski do roślin, sita glebowe, rodzaje gleb, karmniki wabiące motyle.
 
      Nasi uczniowie będą mogli teraz prowadzić obserwacje środowiska przyrodniczego, poznawać rośliny, uczyć się odpowiedzialności za stworzone środowisko i uwrażliwiać się na otaczający świat organizmów oraz kształtować odpowiedzialność za własne zdrowie.

 
 
powrót