Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

EGZAMIN PRÓBNY

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
e8
5.05. - 7.05.2021
DRODZY UCZNIOWIE Z KLAS ÓSMYCH!

Informujemy, że 
w dniach 5.05. - 7.05.2021 r.
przeprowadzone będą w naszej szkole
egzaminy próbne.

 
HARMONOGRAM EGZAMINÓW PRÓBNYCH:

5 maja br. (środa), godz. 9:00 – język polski
       6 maja br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
7 maja br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce
 
 

INFORMACJA
DOTYCZĄCA EGZAMINÓW PRÓBNYCH:

 
 
5 maja br. (środa), godz. 9:00 – język polski
6 maja br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
7 maja br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce
 

KLASA VIII A – uczniowie wchodzą od strony boiska szkolnego od godz. 8:30 i udają się na salę gimnastyczną, gdzie napisany będzie egzamin próbny (zgodnie z wszelkimi zasadami sanitarnymi).
 
 
KLASA VIII B – uczniowie wchodzą głównym wejściem do szkoły od godz. 8:30 i udają się na I piętro (przy scenie), gdzie napisany będzie egzamin próbny.
(zgodnie z wszelkimi zasadami sanitarnymi)
 
 
 
 
UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 
 
zapamiętajcie,
1. Na egzamin próbny może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Wasi   rodzice/opiekunowie   nie   będą   mogli   wejść   z   Tobą  na   teren  szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
4. Na egzamin próbny nie możesz wnosić /na teren szkoły/ zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki i innych.
6. Nie będziecie mogli podczas egzaminu pożyczać przyborów od innych zdających.
7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.
9. Każdy wchodzący na teren szkoły zobowiązany jest zdezynfekować ręce.
10. Uczniowie zdający egzamin próbny są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. 
11. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
- podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
- wychodzi do toalety,
- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
12. Zarówno zdający uczniowie, jak i nauczyciele obecni podczas egzaminu próbnego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu próbnego, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku  nauczycieli).
 
powrót