Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =


 "STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH" 
obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim


Standardy ochrony małoletnich to zestaw zasad i procedur,
które mają chronić dzieci i młodzież  przed wszelkimi sytuacjami,
w których mogliby zostać skrzywdzeni.
 W konstruowaniu „Standardów ochrony małoletnich” przyjęto następujące założenia:

- w Szkole Podstawowej nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim nie są zatrudniane osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu małoletnich,
- podejmowane w szkole postępowania nie mogą naruszać praw dziecka, praw człowieka, praw ucznia określonych w statucie szkoły oraz bezpieczeństwa danych osobowych,
- małoletni wiedzą, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami,
- małoletni wiedzą, do kogo zwracać się o pomoc w sytuacjach dla nich trudnych i czynią to mając świadomość skuteczności podejmowanych w szkole działań,
- rodzice poszerzają wiedzę i umiejętności o metodach wychowania dziecka bez stosowania przemocy oraz potrafią je uczyć zasad bezpieczeństwa.
 


Ponadto przyjęto, że:

- prowadzone Szkole Podstawowej nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim postępowanie na wypadek krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia małoletnich jest zorganizowane w sposób zapewniający im skuteczną ochronę,
- działania podejmowane w ramach ochrony małoletnich przed krzywdzeniem są dokumentowane oraz monitorowane i poddawane okresowej weryfikacji przy udziale wszystkich zainteresowanych podmiotów.

       Uwzględniając powyższe założenia wprowadzony dokument ma na celu ochronę małoletnich przed różnymi formami przemocy oraz budowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska w sz
kole.

Załączniki artykułu

SP10_Standardy ochrony małoletnich_pełna (pdf) 2.44mb, (pobrań: 294)
SP10_Standardy_ochrony_skróc (pdf) 1.14mb, (pobrań: 232)