Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

OPŁATA ZA OBIADY

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
OBIADY
- ważne informacjeINFORMACJA O OBIADACH
w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim
w roku szkolnym 2022/2023


Cena jednego obiadu wynosi:
5 zł dla ucznia

Obiady będą wydawane od 6 września 2022 r.


Cena obiadów za miesiąc wrzesień wynosi
dla ucznia 95 zł  (19 obiadów)

Powyższą kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy szkoły:
Getin Noble Bank
nr 04 1560 0013 2327 2527 0000 0001

Przy wpłacie bankowej należy umieścić
wpis o treści: wpłata za obiady w miesiącu …………….   
za …………..(imię i nazwisko dziecka, klasa).


Stołówka wydaje obiady w godz. 10.50 - 12.50 (podczas trzech przerw międzylekcyjnych)
według ustalonego z wychowawcami klas harmonogramu.

 
Przypominamy, że w nagłych sytuacjach (choroba dziecka, nieobecność dziecka w szkole),
najpóźniej do godziny 8:30 danego dnia,
należy zgłosić nieobecność dziecka na obiedzie
pod nr telefonu 44 733 90 80.
powrót