Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

Kalendarz

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Kalendarz roku szkolnego 2022/2023
 
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2022 r.

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
Zimowa przerwa świąteczna
 


23 - 31 grudnia 2022 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603, z późn. zm).
Klasyfikacyjne posiedzenie RP
31 stycznia 2023 r. – I półrocze
 
Ferie zimowe
 


16 – 29 stycznia 2023 r. 
Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).
Wiosenna przerwa świąteczna
 


6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).


 
Egzamin ósmoklasisty
23 - 25 maja 2023 r.
 
Klasyfikacyjne posiedzenie RP

15 czerwca 2023 r. – II półrocze

 
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach
 


23 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).

 
Ferie letnie
 


24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.
Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).


 
Zebrania z rodzicami ​
 
  • 12.09.2022 r. / 13.09.2022 r. – pierwsze zebrania z rodzicami​
  • 13.12.2022 r. – zebrania z rodzicami​
  •  7.02.2023 r. – zebrania z rodzicami
  •  4.04.2023 r. – zebrania z rodzicami​ (klasy VIII)
  • 9.05.2023 r. – zebrania z rodzicami 
Dni  wolne od zajęć  dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2022/2023


 
- 31.10.2022 r. 
- 2.05.2023 r. 
- 4.05.2023 r. 
- 5.05.2023 r. 
- 23.05. – 25.05.2023 r. - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
- 9.06.2023 r. Szkoła w tych dniach zapewnia uczniom opiekę świetlicową.
Świetlica czynna w godzinach 7:00 – 16:30