Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

Gazetka Uczniowska ,,Szkolniak''

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =
,,Klub Młodego Dziennikarza'' redagujący gazetkę ,,Szkolniak''
 
Najważniejszym zadaniem szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości dziecka. Uczniowie powinni kształcić swoją osobowość i rozwijać zainteresowania i pasje. Jedną z najbardziej wszechstronnych form aktywizowania twórczości dzieci jest redagowanie gazetki szkolnej. Gazetka szkolna jest także cennym narzędziem wychowawczym, umożliwia ekspresję (wyrażanie własnych przeżyć i przemyśleń), wyzwala emocje, uczy współpracy w grupie rówieśniczej, uczy umiejętności rozwiązywania konfliktów.
Podczas naszych ,,redakcyjnych'' spotkań uczniowie są zapoznawani z istotnymi problemami etyki dziennikarskiej, z rolą mediów i ich wpływem na rzeczywistość. Uczą się jak ważna w tym zawodzie jest cierpliwość, która jest kluczem do sukcesów w nauce.

 
Opiekunowie gazetki ,,Szkolniak'' – p. Marta Smolarek, p. Izabela Pietras

Skład redakcyjny w roku szkolnym 2015/2016:
uczniowie z klasy IV ,,c''

Michał Anioł
Małgorzata Bińczyk
Oliwia Bernat
Olga Opala
Hanna Rozwandowicz
Zuzanna Strojna
Wiktor Szulc
Wiktoria Szwed
Julia Szymczyk
Kacper Trębacz
Paweł Żuber